Home
 

Disclaimer
Right Angle Communications streeft ernaar om deze website voortdurend en met uiterste zorg te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Right Angle Communications geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Right Angle Communications niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.

Profiel | Diensten | Tarieven | Contact | Disclaimer | Foto's | English
Webdesign: Refert Internet Promotie 2006